ADDING®

Wie zijn wij?


De maatschappij ADDING

Al sinds 1993 begeleidt ADDING®, een dochteronderneming van ADDACTIS Group, in Frankrijk ondernemingen en professionele branches via gepersonaliseerde en innovatieve HR-oplossingen, waarbij economische, financiële, juridische en sociale uitdagingen het hoofd moeten worden gebogen.

De onderneming, die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies op het vlak van remuneratie, sociale voordelen en menselijk kapitaal, voert hulpmiddelen in voor een geoptimaliseerd beheer. Haar erkende actuarissen en experts begeleiden de grootste groepen, evenals professionele branches, ongeacht hun behoeften: audit, actuariële evaluatie, advies, strategische aansturing Compensation & Benefits, simulatie- en beheersoftware.

Competenties en ervaringen :

ADDING is eveneens een opleidingsorganisme. Zo begeleidt de Université Entreprise C&B professionals bij het onder de knie krijgen van het beheer van hun middelen om zo nog competitiever te zijn in een wereld die voortdurend evolueert.

Gelet op haar 23 jaar expertise, bekleedt ze momenteel een toonaangevende plaats binnen haar activiteitsdomein, dankzij de pertinentie van haar organisatie inzake projectbeheer en haar methodologie die gestoeld is op 3 pijlers.

De 3 pijlers van de ADDING-methode:

Globale en gecoördineerde benadering

Innovatiebeleid

Kwaliteitgerichtheid

Meer weten over ADDING®

We zijn een vennootschap van actuarissen-adviseurs die elke dag ijvert om oplossingen en diensten met een hoge toegevoegde waarde uit te werken en aan te leveren op het vlak van actuariaat, remuneratie en aanvullende sociale zekerheid

Jean-Philippe ALLORY
Algemeen Directeur van ADDING

Expertise


Benefits


gezondheid, voorziening, pensioen, actuariaat


Menselijk kapitaal


individuele sociale balans, loonsparen, gamma e-benefits


Advies inzake remuneratie


winstdeling, variabele remuneratie op basis van de resultaten…


Campus ADDING


universiteit, workshops, ontbijtsessies…