ATEQUACY®

Wie zijn wij?


De maatschappij ATEQUACY

Atequacy® biedt Franse bedrijven een unieke dienstverlening aan betreffende het beheer van professionele risico’s, dat gaat van preventie tot de verwerking van bewezen risico’s (arbeidsongevallen en beroepsziekten).

De oplossingen die aangereikt worden door ATEQUACY kunnen worden onderverdeeld in 4 categorieën:

Adviseren en opleiden: Als erkend opleidingsorganisme kan ATEQUACY haar preventiebeleid van risico’s opleggen en verdiepen met een volledige catalogus van opleidingen.

Het beheer van de AT-MP’s organiseren dankzij haar software ATMP waardoor een efficiënte verwerking binnen de vereiste termijnen mogelijk wordt gemaakt wanneer zich een ongeval voordoet en de financiële gevolgen van de AT-MP’s beheersen in partnerschap met Singer Avocats.

Het preventie- en evaluatiebeleid van risico’s beheren dankzij haar software PREVISOFT en haar 7 modules die alle behoeften dekken, gaande van zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen tot grote groepen.

Beantwoorden aan de vereisten inzake verplichte attesten met haar internetplatform ATTEST LINK.

Meer weten over ATEQUACY®:

Een goed beheer van de professionele risico’s is een cruciale uitdaging voor de ondernemingen. ATEQUACY begeleidt hen bij het implementeren van preventiebeleidsmaatregelen tot het beheer van bewezen risico’s

François MERLE
Algemeen Directeur van ATEQUACY

Competenties


Beheer van professionele risico's

Software en opleidingen AT-MP

Beheer van verplichte attesten