PREVISOFT®

Wie zijn wij?


De maatschappij PREVISOFT

De ambitie van de vennootschap PREVISOFT® bestaat erin bedrijven te helpen bij het instellen, implementeren en opvolgen van hun beleid ter preventie en beheer van professionele risico’s. Naast het professionaliseren van de aanpak inzake gezondheid en veiligheid op het werk, maken de oplossingen van PREVISOFT® het ook mogelijk om zich in regel te stellen met de regelgevende vereisten.

PREVISOFT biedt het volgende aan:

Advies- en opleidingsmissies die voorgesteld worden door haar QSE-ingenieurs.


Een evaluatiesoftware voor professionele en milieurisico’s. Deze flexibele en ergonomische totaaloplossingen werd uitgewerkt en uitgedacht door preventieadviseurs voor preventieadviseurs, risk managers en in bredere zin voor HR-teams. De 7 modules van de PREVISOFT-software dekken alle behoeften: uniek document, chemisch risico, gezondheid, moeilijk werk, arbeidsongevallen en beroepsziekten, coactiviteit, beheer van opleidingen, milieuanalyse, beheer van afvalstoffen, milieu.

Meer weten over PREVISOFT®:

Ons vakgebied bestaat erin om samen met onze klanten uitstekende systemen op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk uit te bouwen. We kunnen ons aanpassen aan vrijwel alle situaties

François MERLE
Beheerder van PREVISOFT®

Competenties


Preventie van professionele risico's

Management van Arbeidsongevallen en Beroepsziekten

Beheer van opleidingen

Uniek document

Gezondheid en veiligheid op het werk

Milieurisico's